Actualiteit

Nationale Studenten Enquête: stijging tevredenheid studenten hbo-opleidingen

Ruim tweederde van de studenten die studeren aan een hogeschool is tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Het aandeel tevreden tot zeer tevreden studenten is iets gestegen ten opzicht van vorig jaar. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die vandaag door het Landelijk Centrum Studiekeuze zijn gepubliceerd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Hogescholen mogen trots zijn op de mooie uitkomsten van de NSE. De steeds grotere waardering vanuit studenten voor de begeleiding die ze krijgen, is een compliment voor onze docenten en medewerkers.”

Meest opvallende resultaten van de NSE voor hogescholen
Op bijna alle onderwerpen is de tevredenheid van studenten licht gestegen. De grootste stijging is zichtbaar bij de hbo-bachelorstudenten. Hbo-masterstudenten zijn, net als voorgaande jaren, het meest tevreden met hun opleiding. Studenten in het hbo zijn nog steeds het meest tevreden over de sfeer op de opleiding (80%). 83% van de studenten geeft aan zich veilig te voelen om zichzelf te zijn op de hogeschool.

Ook over de inhoud van de opleiding, de verworven algemene vaardigheden, de docenten en de studiefaciliteiten zijn studenten goed te spreken. Over die onderwerpen oordeelt tussen de 66% en 69% van de ondervraagden positief. De tevredenheid is het meest gestegen op het onderwerp studiebegeleiding, namelijk 3,7%-punt.

Net als vorig jaar zijn de studenten het meest kritisch over de informatie die zij krijgen vanuit de opleiding en over toetsing en beoordeling, al is ook op deze onderwerpen de tevredenheid licht gestegen.

Hier vindt u de factsheet over de Nationale Studenten Enquête voor zover dat het hoger beroepsonderwijs betreft. De resultaten van de volledige landelijke vragenlijst zijn te vinden op lcsk.nl/nse/dashboard

Bijlage(n):

Factsheet NSE 2024