Actualiteit

Starters van meerjarige opleidingen wellicht dupe van uitstel STAP-regeling

De Vereniging Hogescholen is bezorgd over het besluit van de ministeries van SZW en OCW om het subsidieaanvraagtijdvak van januari en februari uit te stellen. Deze maatregel wordt genomen op het moment dat voor het eerst ook aanvragen voor meerjarige opleidingstrajecten kunnen ingediend.

Dat is zuur voor mensen die een serieuze opleiding aan een van onze hogescholen willen gaan volgen om daadwerkelijk een betere positie op de arbeidsmarkt te verweven. Het tijdstip – kort voor de februari-instroom bij hogescholen – is erg ongelukkig.

De ministeries lieten eerder deze week weten dat de openstelling voor aanvragen op 2 januari niet doorgaat. Dit uitstel is volgens de rijksoverheid nodig in verband met onderzoeken door de Toetsingskamer onder 200 opleiders. Daar is een vermoeden van mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling.

De Vereniging Hogescholen vindt het uiteraard goed dat oneigenlijk gebruik van de regeling wordt bestreden. Maar het is niet terecht om de goeden daardoor onder de kwaden te laten lijden.

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer