Bijeenkomst

Zestor-congres: Werken in het hbo met oog op de toekomst

Op dinsdag 21 november vindt het Zestorcongres plaats met dit jaar als thema ‘Werken in het hbo met oog op de toekomst’. Dit congres staat in het teken van de ontwikkelingen waarmee hogescholen te maken hebben. Wat betekent dit voor het werken in het hbo? En waar kan de HR zich de komende jaren op richten om daadkrachtig en actief mee te bouwen aan de hogeschool van de toekomst?

Dat het hbo een sector in beweging is, behoeft nauwelijks toelichting. Zonder uitputtend te zijn, noemen we:

  • Flexibilisering van onderwijs
  • Bijdragen aan Leven Lang Ontwikkelen
  • Nauwere samenwerking en onderzoek in en met de praktijk.

De ontwikkelingen zijn momenteel in een stroomversnelling geraakt, mede door de toekomstverkenning op verzoek van de demissionair minister van OCW. Hogescholen zijn aan zet om hieraan invulling te geven en daarin speelt HR een belangrijke rol. Want wat betekenen deze ontwikkelingen voor het werken in het hbo, voor gedrag en kwalificaties van medewerkers, voor de arbeidsverhoudingen? Waarop moet HR de komende jaren haar pijlen richten om daadkrachtig en actief mee te bouwen aan de hogeschool van de toekomst? Hierover gaan we tijdens dit congres in gesprek. 

Voor het congresprogramma en inschrijven kijk je hier