Nieuws

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Lees het artikel

Wetsvoorstel internationalisering in balans naar de Kamer

Maandag 13 mei is het Wetsvoorstel internationalisering in balans aangeboden aan de Tweede Kamer. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het doet mij deugd dat de Raad van State in het advies over het wetsvoorstel de conclusie ondersteunt dat de internationalisering in het hbo in balans is, en daarom adviseert om het hbo een andere positie in de wet te geven. Het is dan ook spijtig dat dit advies niet is overgenomen in het voorliggende wetsvoorstel.”

Lees het artikel

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees het artikel

Tweede Kamer onderstreept grote urgentie behoud en versteviging spilfunctie hogescholen

Op 15 april vond in de Tweede Kamer het Notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs plaats. Hierin vraagt de regering om met grote urgentie aandacht te geven aan het belang van stabiele bekostiging, verhoging van de vaste voet, de regiofunctie en het praktijkgerichte onderzoek is aangenomen. De Vereniging Hogescholen ziet het als belangrijk signaal. “Het aannemen van deze motie voelt als een enorme steun in de rug voor het hbo” zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Onderhandelingen cao hoger beroepsonderwijs 2024-2025 van start

Vandaag hebben de Vereniging Hogescholen en de vakbonden (AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs) hun voorstellenbrieven met elkaar uitgewisseld voor de nieuwe cao hoger beroepsonderwijs. In deze brieven staan verbetervoorstellen voor de cao hbo 2024-2025. De cao-partijen gaan de voorstellen nu bestuderen om zich voor te bereiden op de aankomende onderhandelingen.

Lees het artikel

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees het artikel

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees het artikel

Bor Romers winnaar verkiezing Hbo Held 2024

Bor Romers van HAS green academy is de winnaar van de Hbo Held-verkiezing van 2024. Hij kreeg de meeste stemmen tijdens het VH-congres op 8 april in Den Bosch. Romers ontving de geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld uit handen van juryvoorzitter Rob Verhofstad. “Ik ga zorgen dat ik nog meer jongeren ervaringen kan bieden in de natuur, zodat ze hun ambities kunnen vinden”, aldus Romers.

Lees het artikel

Hbo-monitor: Afgestudeerde hogeschoolstudenten vinden makkelijk en snel een baan

Hbo-afgestudeerden doen het goed op de arbeidsmarkt. Ongeveer 90% van alle voltijdstudenten heeft binnen drie maanden een baan gevonden. Van de afgestudeerden vindt 80% direct een baan op minimaal hbo-niveau. Dit komt naar voren in de jaarlijkse hbo-monitor. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Deze enquête laat zien dat de samenleving staat te springen om goed opgeleide hbo’ers. We hebben als land te maken met een aantal grote transities bijvoorbeeld in het kader van de vergrijzing, de digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis. Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen. Hierbij zijn de professionals die zijn opgeleid op onze hogescholen hard nodig.”

Lees het artikel